PrimitiveOp

public abstract sınıfı PrimitiveOp
Bilinen Doğrudan Alt Sınıflar

İçin bir temel sınıf Op tek ile desteklenmektedir uygulamalar Operation .

TensorFlow çekirdeğine kaydedilen her işlem bir ilkeldir ve PrimitiveOp olarak sağlanır. Yalnızca bir ilkel ile çalışan özel işlemler de bu sınıftan türetilebilir.

Kamusal Yöntemler

son boole
eşittir (Nesne obj)
final int
Operasyon
op ()
Temel alınan Operation döndürür
final Dize

Devralınan Yöntemler

Kamusal Yöntemler

public final boolean equals (Object obj)

public final int hashCode ()

genel Operasyon op ()

Temel alınan Operation döndürür

public final String toString ()