Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.OptionalSpec

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Rodzaj na tf.experimental.Optional .

Dziedziczy: TypeSpec

Na przykład, tf.OptionalSpec mogą być wykorzystane do określenia, które ma tf.function tf.experimental.Optional jako argument wejściowy:

@tf.function(input_signature=[tf.OptionalSpec(
  tf.TensorSpec(shape=(), dtype=tf.int32, name=None))])
def maybe_square(optional):
  if optional.has_value():
    x = optional.get_value()
    return x * x
  return -1
optional = tf.experimental.Optional.from_value(5)
print(maybe_square(optional))
tf.Tensor(25, shape=(), dtype=int32)

element_spec Zagnieżdżone struktura TypeSpec obiektów, który reprezentuje specyfikację typu opcjonalnego elementu.
value_type Typ Pythona do wartości, które są kompatybilne z tym TypeSpec.

W szczególności, wszystkie wartości, które są kompatybilne z tym TypeSpec musi być instancją tego typu.

metody

from_value

Pokaż źródło

is_compatible_with

Pokaż źródło

Zwraca true jeśli spec_or_value jest zgodny z tym TypeSpec.

most_specific_compatible_type

Pokaż źródło

Zwraca najbardziej specyficzny TypeSpec kompatybilne z self i other .

args
other TypeSpec .

podbicia
ValueError Jeśli nie ma TypeSpec że jest kompatybilny zarówno z self i other .

__eq__

Pokaż źródło

Powrót samodzielne == wartość.

__ne__

Pokaż źródło

Powrót siebie! = Wartość.