Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.RegisterGradient

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Dekoratora rejestracji funkcji Gradient typu PO.

Ten dekorator jest używany tylko przy definiowaniu nowego typu op. Dla op z m wejść i n wyjść funkcja gradientu jest funkcją, która przyjmuje oryginalną Operation i n Tensor obiektów (reprezentujących gradient w odniesieniu do każdego z wyjść PO) i powraca m Tensor obiektów (stanowiących cząstkowe gradientami w odniesieniu do każdego wejścia pO).

Na przykład, przyjmując, że operacje typu "Sub" ma dwa wejścia x i y , a powrót do jednego wyjścia x - y , następująca funkcja gradientu zostanie zarejestrowane:

 @tf.RegisterGradient("Sub")
def _sub_grad(unused_op, grad):
  return grad, tf.negative(grad)
 

Argument dekorator op_type jest typu ciąg operacji. Odpowiada to OpDef.name pola dla proto który definiuje operację.

op_type Typ ciąg operacji. Odpowiada to OpDef.name pola dla proto który definiuje operację.

TypeError Jeśli op_type nie jest ciągiem.

metody

__call__

Pokaż źródło

Rejestry funkcji f jako funkcja gradientu dla op_type .