Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.UnconnectedGradients

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Gradient zachowuje się jak kontrole obliczeń gdy y nie zależy od x.

Gradient y względem x może mieć wartość zero na dwa różne sposoby: nie może być różniczkowalną ścieżki na wykresie łączącym X do Y (a więc można statycznie udowodnić, że nachylenie jest zerowe), albo może być to, że wartości czasu wykonywania tensory w szczególności doprowadzić do wykonania gradient zerowy (jeśli na jednostkę Relu dzieje nie są aktywne). Co pozwala odróżnić tych dwóch przypadkach można wybrać co wartość zostanie zwrócony do gradientu, gdy nie ma ścieżki na wykresie od x do y:

  • NONE : Wskazuje [Brak] zostanie zwrócony, jeśli nie ma ścieżki od x do y
  • ZERO : Wskazuje, że tensor zerowego zostaną zwrócone w kształcie x.

Zmienne klasy

  • NONE
  • ZERO