บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนตอนนี้

tf.compat.v1.AttrValue

A ProtocolMessage

b bool b
f float f
func NameAttrList func
i int64 i
list ListValue list
placeholder string placeholder
s bytes s
shape TensorShapeProto shape
tensor TensorProto tensor
type DataType type

Child Classes

class ListValue