Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tf.compat.v1.AttrValue

A ProtocolMessage

b bool b
f float f
func NameAttrList func
i int64 i
list ListValue list
placeholder string placeholder
s bytes s
shape TensorShapeProto shape
tensor TensorProto tensor
type DataType type

Child Classes

class ListValue