השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.compat.v1.LogMessage

A ProtocolMessage

level Level level
message string message

DEBUGGING 10
ERROR 40
FATAL 50
INFO 20
Level

UNKNOWN 0
WARN 30