سوالی دارید؟ در انجمن بازدید از انجمن TensorFlow با انجمن ارتباط برقرار کنید

tf.compat.v1.MetaGraphDef.SignatureDefEntry

A ProtocolMessage

key string key
value SignatureDef value