השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.compat.v1.OptimizerOptions

A ProtocolMessage

do_common_subexpression_elimination bool do_common_subexpression_elimination
do_constant_folding bool do_constant_folding
do_function_inlining bool do_function_inlining
global_jit_level GlobalJitLevel global_jit_level
max_folded_constant_in_bytes int64 max_folded_constant_in_bytes
opt_level Level opt_level

DEFAULT 0
GlobalJitLevel

L0 -1
L1 0
Level

OFF -1
ON_1 1
ON_2 2