Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tf.compat.v1.RunMetadata.FunctionGraphs

A ProtocolMessage

partition_graphs repeated GraphDef partition_graphs
post_optimization_graph GraphDef post_optimization_graph
pre_optimization_graph GraphDef pre_optimization_graph