Google I / O از 18 تا 20 مه بازگشت دارد! فضا را ذخیره کنید و برنامه خود را بسازید اکنون ثبت نام کنید

tf.compat.v1.SummaryMetadata.PluginData

A ProtocolMessage

content bytes content
plugin_name string plugin_name