Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.compat.v1.summary.merge_all

Zobacz źródło na GitHub

Scala wszystkie podsumowania zebranych w domyślnym wykresie.

key GraphKey wykorzystywane do zbierania podsumowania. Domyślnie GraphKeys.SUMMARIES .
scope Zakres opcjonalnie używane do filtrowania ops podsumowania, wykorzystując re.match

Jeśli nie ma podsumowania zebrano, zwróci None. W innym przypadku zwraca skalarne Tensor typu string zawierającego szeregowany Summary protokół bufora wynikająca z łączenia.

RuntimeError Jeśli wywołana z upragnieniem wykonanie włączone.

Zgodność chętny

Nie jest kompatybilny z upragnieniem wykonania. Aby pisać streszczenia TensorBoard pod chętny wykonania, należy tf.contrib.summary zamiast.