השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.compat.v1.train.SaverDef

A ProtocolMessage

filename_tensor_name string filename_tensor_name
keep_checkpoint_every_n_hours float keep_checkpoint_every_n_hours
max_to_keep int32 max_to_keep
restore_op_name string restore_op_name
save_tensor_name string save_tensor_name
sharded bool sharded
version CheckpointFormatVersion version

CheckpointFormatVersion

LEGACY 0
V1 1
V2 2