השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tf.compat.v1.train.SessionCreator

A factory for tf.Session.

Methods

create_session

View source