יש שאלה? התחבר לקהילה בפורום הביקור של TensorFlow

tf.config.experimental_functions_run_eagerly

Returns the value of the experimental_run_functions_eagerly setting. (deprecated)