Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.config.experimental_run_functions_eagerly

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Włączanie / wyłączanie chętnie wykonanie tf.function S. (Wycofane)

Stosowany w notebookach

Używany w przewodniku

Wywołanie tf.config.experimental_run_functions_eagerly(True) sprawi, że wszystkie wywołania z tf.function metę chętnie zamiast uruchomiony jako wytyczonej funkcji wykresu.

Może to być przydatne do debugowania lub profilowania. Na przykład, powiedzmy, że realizowany prosty iteracyjny funkcji sqrt, a chcesz zebrać wartości pośrednie i wykreślić konwergencji. Dodanie wartości do wykazu @tf.function normalnie nie będzie działać, ponieważ będzie to po prostu nagrywać Tensory śledzony, a nie wartości. Zamiast tego, można wykonać następujące czynności.

ys = []

@tf.function
def sqrt(x):
 y = x / 2
 d = y
 for _ in range(10):
  d /= 2
  if y * y < x:
   y += d
  else:
   y -= d
  ys.append(y.numpy())
 return y

tf.config.experimental_run_functions_eagerly(True)
sqrt(tf.constant(2.))
<tf.Tensor: shape=(), dtype=float32, numpy=1.4150391>
ys
[1.5, 1.25, 1.375, 1.4375, 1.40625, 1.421875, 1.4140625, 1.4179688, 1.4160156,
1.4150391]
tf.config.experimental_run_functions_eagerly(False)

Wywołanie tf.config.experimental_run_functions_eagerly(False) cofnie to zachowanie.

run_eagerly Boolean. Czy uruchomić funkcje niecierpliwością.