צפה בהערות מרכזיות, הפעלות מוצר, סדנאות ועוד מ- Google I / O ראה רשימת השמעה

Module: tf.config.threading

Public API for tf.config.threading namespace.

Functions

get_inter_op_parallelism_threads(...): Get number of threads used for parallelism between independent operations.

get_intra_op_parallelism_threads(...): Get number of threads used within an individual op for parallelism.

set_inter_op_parallelism_threads(...): Set number of threads used for parallelism between independent operations.

set_intra_op_parallelism_threads(...): Set number of threads used within an individual op for parallelism.