Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!

tf.data.experimental.AutoShardPolicy

Represents the type of auto-sharding we enable.

Please see the DistributeOptions.auto_shard_policy documentation for more information on each type of autosharding.

AUTO <AutoShardPolicy.AUTO: 0>
DATA <AutoShardPolicy.DATA: 2>
FILE <AutoShardPolicy.FILE: 1>
OFF <AutoShardPolicy.OFF: -1>