Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.debugging.assert_less

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Assert stanu x < y trzyma element mądry.

Ten sprawdza, op x[i] < y[i] odnosi się do każdej pary (ewentualnie nadawać) elementy x i y . Jeśli oba x oraz y są puste, to jest trywialnie spełnione.

Jeśli x jest nie mniej niż y element mądry, message , jak również pierwsze summarize wpisy x i y są drukowane, a InvalidArgumentError jest podniesiony.

x Numeryczny Tensor .
y Numeryczny Tensor , tak samo jak i broadcastable dtype do x .
message Ciąg prefiks do komunikatu domyślnego.
summarize Wydrukuj to wiele wpisów każdego tensora.
name Nazwa tej operacji (opcjonalnie). Domyślnie „assert_less”.

Op że podnosi InvalidArgumentError jeśli x < y jest fałszywy. To może być używany z tf.control_dependencies wewnątrz od tf.function s do blokowania obliczeń obserwacji aż czek został zrealizowany.

InvalidArgumentError jeżeli kontrola może być przeprowadzana natychmiast i x < y jest fałszywy. Sprawdzenie może być wykonane bezpośrednio w chętnie wykonania lub x i y są statycznie znane.

Zgodność chętny

Żaden powraca