หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tf.device

รุ่น TensorFlow 1 ดูแหล่งที่มาบน GitHub

ระบุอุปกรณ์สำหรับ ops ที่สร้าง / ดำเนินการในบริบทนี้

ใช้ในโน้ตบุ๊ก

ใช้ในคู่มือ ใช้ในการสอน

ฟังก์ชั่นนี้ระบุอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับ ops ที่สร้าง / ดำเนินการในบริบทเฉพาะ บริบทที่ซ้อนจะสืบทอดและสร้าง / เรียกใช้ ops บนอุปกรณ์ที่ระบุ หากไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะลองพิจารณาไม่ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อให้สามารถกำหนดอุปกรณ์ได้โดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปการใช้งานฟังก์ชั่นนี้เป็นทางเลือก device_name สามารถระบุได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับใน "/ งาน: ผู้ปฏิบัติงาน / งาน: 1 / อุปกรณ์: cpu: 0" หรือระบุเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีเพียงชุดย่อยของฟิลด์ "/" - ที่คั่น ฟิลด์ใด ๆ ที่ระบุจะแทนที่คำอธิบายประกอบอุปกรณ์จากขอบเขตด้านนอก

ตัวอย่างเช่น:

 with tf.device('/job:foo'):
  # ops created here have devices with /job:foo
  with tf.device('/job:bar/task:0/device:gpu:2'):
    # ops created here have the fully specified device above
  with tf.device('/device:gpu:1'):
    # ops created here have the device '/job:foo/device:gpu:1'
 

device_name ชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในบริบท

ตัวจัดการบริบทที่ระบุอุปกรณ์เริ่มต้นที่จะใช้สำหรับ ops ที่สร้างขึ้นใหม่

RuntimeError หากฟังก์ชั่นจะถูกส่งผ่านมา