צפה בהערות מרכזיות, הפעלות מוצר, סדנאות ועוד מ- Google I / O ראה רשימת השמעה

tf.dtypes.as_dtype

Converts the given type_value to a DType.

type_value A value that can be converted to a tf.DType object. This may currently be a tf.DType object, a DataType enum, a string type name, or a numpy.dtype.

A DType corresponding to type_value.

TypeError If type_value cannot be converted to a DType.