Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.ensure_shape

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Aktualizuje kształt tensora i kontroli w czasie wykonywania, że ​​kształt posiada.

Z upragnieniem wykonania jest to twierdzenie kształt, który zwraca wkład:

x = tf.constant([1,2,3])
print(x.shape)
(3,)
x = tf.ensure_shape(x, [3])
x = tf.ensure_shape(x, [5])
Traceback (most recent call last):

tf.errors.InvalidArgumentError: Shape of tensor dummy_input [3] is not
 compatible with expected shape [5]. [Op:EnsureShape]

Wewnątrz tf.function lub v1.Graph kontekście sprawdza zarówno buildtime i środowiska wykonawczego kształty. To jest bardziej restrykcyjne niż tf.Tensor.set_shape który tylko sprawdza kształt buildtime.

Na przykład, obrazów ładunkowej znanej wielkości:

@tf.function
def decode_image(png):
 image = tf.image.decode_png(png, channels=3)
 # the `print` executes during tracing.
 print("Initial shape: ", image.shape)
 image = tf.ensure_shape(image,[28, 28, 3])
 print("Final shape: ", image.shape)
 return image

Gdy śledzenie funkcji, żadnych ops są wykonywane, kształty mogą być nieznane. Patrz Funkcje betonowe Przewodnik dla szczegółów.

concrete_decode = decode_image.get_concrete_function(
  tf.TensorSpec([], dtype=tf.string))
Initial shape: (None, None, 3)
Final shape: (28, 28, 3)
image = tf.random.uniform(maxval=255, shape=[28, 28, 3], dtype=tf.int32)
image = tf.cast(image,tf.uint8)
png = tf.image.encode_png(image)
image2 = concrete_decode(png)
print(image2.shape)
(28, 28, 3)
image = tf.concat([image,image], axis=0)
print(image.shape)
(56, 28, 3)
png = tf.image.encode_png(image)
image2 = concrete_decode(png)
Traceback (most recent call last):

tf.errors.InvalidArgumentError: Shape of tensor DecodePng [56,28,3] is not
 compatible with expected shape [28,28,3].
@tf.function
def bad_decode_image(png):
 image = tf.image.decode_png(png, channels=3)
 # the `print` executes during tracing.
 print("Initial shape: ", image.shape)
 # BAD: forgot to use the returned tensor.
 tf.ensure_shape(image,[28, 28, 3])
 print("Final shape: ", image.shape)
 return image
image = bad_decode_image(png)
Initial shape: (None, None, 3)
Final shape: (None, None, 3)
print(image.shape)
(56, 28, 3)

x Tensor .
shape TensorShape reprezentujący kształt tego tensora, a TensorShapeProto , listy, krotki lub Brak.
name Nazwa tej operacji (opcjonalnie). Domyślnie „EnsureShape”.

Tensor . Ma ten sam typ i treść jako x . W czasie wykonywania podnosi tf.errors.InvalidArgumentError jeśli shape jest niezgodny z kształtem x .