Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.eye

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Skonstruowanie macierzy tożsamości lub partii macierzy.

Stosowany w notebookach

Używany w przewodniku Używany w samouczków

Zobacz także tf.ones , tf.zeros , tf.fill , tf.one_hot .

 # Construct one identity matrix.
tf.eye(2)
==> [[1., 0.],
     [0., 1.]]

# Construct a batch of 3 identity matrices, each 2 x 2.
# batch_identity[i, :, :] is a 2 x 2 identity matrix, i = 0, 1, 2.
batch_identity = tf.eye(2, batch_shape=[3])

# Construct one 2 x 3 "identity" matrix
tf.eye(2, num_columns=3)
==> [[ 1.,  0.,  0.],
     [ 0.,  1.,  0.]]
 

num_rows Nieujemna int32 skalarnej Tensor daje liczbę wierszy w każdej matrycy wsadowego.
num_columns Opcjonalnie nieujemna int32 skalarnym Tensor daje liczbę kolumn w każdej matrycy wsadowym. Domyślnie num_rows .
batch_shape Lista lub krotka liczb całkowitych Pythona lub 1-D int32 Tensor . Jeśli pod warunkiem, zwrócony Tensor będzie mieć wymiary wiodących partii tego kształtu.
dtype Typ elementu w otrzymanej Tensor
name Nazwa tego Op . Domyślnie jest to „oko”.

Tensor kształt batch_shape + [num_rows, num_columns]