Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.histogram_fixed_width

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Powrót histogram wartości.

Biorąc tensora values , operacja ta zwraca Pozycja 1 histogram zliczanie liczby wpisów w values , które spadły do każdego kosza. Pojemniki mają jednakową szerokość i określa argumenty value_range i nbins .

values Numeryczny Tensor .
value_range Kształt [2] Tensor z samym dtype jako values . Wartości <value_range [0] będzie odpowiadała hist [0] wartości> = value_range [1], będą mapowane na hist [1].
nbins Skalarne int32 Tensor . Ilość pojemników histogramu.
dtype dtype dla zwróconego histogramu.
name Nazwa tej operacji (domyślnie „histogram_fixed_width”).

1-wymiarowym Tensor gospodarstwa histogram wartości.

TypeError Jeżeli którykolwiek niepodparta dtype jest przewidziane.
tf.errors.InvalidArgumentError Jeśli value_range nie spełnia value_range [0] <value_range [1].

Przykłady:

# Bins will be:  (-inf, 1), [1, 2), [2, 3), [3, 4), [4, inf)

nbins = 5
value_range = [0.0, 5.0]
new_values = [-1.0, 0.0, 1.5, 2.0, 5.0, 15]
hist = tf.histogram_fixed_width(new_values, value_range, nbins=5)
hist.numpy()
array([2, 1, 1, 0, 2], dtype=int32)