Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.identity

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Powrót tensora o tym samym kształcie i zawartości jako wejście.

Stosowany w notebookach

Używany w przewodniku Używany w samouczków

Zwracana wartość nie jest taka sama jak oryginał Tensor, ale zawiera te same wartości. Ta operacja jest szybka, gdy używany na tym samym urządzeniu.

Na przykład:

a = tf.constant([0.78])
a_identity = tf.identity(a)
a.numpy()
array([0.78], dtype=float32)
a_identity.numpy()
array([0.78], dtype=float32)

Wywołanie tf.identity o zmiennej uczyni tensora który reprezentuje wartość tej zmiennej w czasie, gdy nazywa. Jest to równoznaczne z wywołaniem <variable>.read_value() .

a = tf.Variable(5)
a_identity = tf.identity(a)
a.assign_add(1)
<tf.Variable ... shape=() dtype=int32, numpy=6>
a.numpy()
6
a_identity.numpy()
5

input Tensor .
name Nazwę operacji (opcjonalnie).

Tensor . Ten sam typ jako input .