Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Średnia globalna operacja łączenie danych przestrzennych.

Stosowany w notebookach

Używany w przewodniku Używany w samouczków

Przykłady:

input_shape = (2, 4, 5, 3)
x = tf.random.normal(input_shape)
y = tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D()(x)
print(y.shape)
(2, 3)

data_format Ciąg, jeden z channels_last (domyślnie) lub channels_first . Kolejność wymiarów w wejściach. channels_last odpowiada na wejściach z kształtu (batch, height, width, channels) podczas channels_first odpowiada wejść w kształcie (batch, channels, height, width) . To domyślne do image_data_format wartości znalezionej w pliku konfiguracyjnym Keras w ~/.keras/keras.json . Jeśli nigdy go ustawić, to będzie „channels_last”.

Kształt Wejście:

  • Jeśli data_format='channels_last' : 4D napinacz w kształcie (batch_size, rows, cols, channels) .
  • Jeśli data_format='channels_first' : 4D napinacz w kształcie (batch_size, channels, rows, cols) .

Wyjście kształt:

Napinacz 2D kształtu (batch_size, channels) .