Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Modül: tf.keras.layers

TensorFlow 1 sürümü

Keras tabakalar API'sı.

Modüller

experimental modülü: tf.keras.layers.experimental ad Kamu API.

Sınıflar

class AbstractRNNCell : Bir RYSA hücreyi temsil eden Özet nesnesi.

class Activation : bir çıkış için bir aktivasyon fonksiyonunu uygular.

class ActivityRegularization : Katman maliyet fonksiyonu tabanlı giriş etkinliği için bir güncelleme uygular.

class Add : Girişlerin listesini ekler Katmanı.

class AdditiveAttention : Katkı dikkat tabakası Bahdanau tarzı dikkat aka.

class AlphaDropout : girişine Alfa Eksikliği uygular.

class Attention : Luong tarzı dikkat aka Nokta ürün dikkat tabakası.

class Average : Katman ortalamasını girişlerin bir listesini öğeye göre.

class AveragePooling1D : Temporal veriler için ortalama havuzlama.

class AveragePooling2D : uzamsal veriler için ortalama havuzlama işlemi.

class AveragePooling3D : 3D veri için ortalama havuzu işlemi (mekansal ya da uzay-zaman).

class AvgPool1D : Temporal veriler için ortalama havuzlama.

class AvgPool2D : uzamsal veriler için ortalama havuzlama işlemi.

class AvgPool3D : 3D veri için ortalama havuzu işlemi (mekansal ya da uzay-zaman).

class BatchNormalization : normalize ve ölçek girişleri veya aktivasyonlar.

class Bidirectional : RNNs için çift yönlü sarıcı.

class Concatenate : Katman girişlerin bir listesini birleştirir.

class Conv1D : 1D evrişim tabakası (örneğin zamansal kıvrım).

class Conv1DTranspose : Transpoze büklüm tabaka (zaman zaman Dekonvolüsyon olarak adlandırılır).

class Conv2D : 2D büklüm tabakası (görüntülerin üzerinde örn mekansal büklüm).

class Conv2DTranspose : Transpoze büklüm tabaka (zaman zaman Dekonvolüsyon olarak adlandırılır).

class Conv3D : 3D büklüm tabakası (ciltlerde örn mekansal büklüm).

class Conv3DTranspose : Transpoze büklüm tabaka (zaman zaman Dekonvolüsyon olarak adlandırılır).

class ConvLSTM2D : Evrişimsel LSTM.

class Convolution1D : 1D evrişim tabakası (örneğin zamansal kıvrım).

class Convolution1DTranspose : Transpoze büklüm tabaka (zaman zaman Dekonvolüsyon olarak adlandırılır).

class Convolution2D : 2D büklüm tabakası (görüntülerin üzerinde örn mekansal büklüm).

class Convolution2DTranspose : Transpoze büklüm tabaka (zaman zaman Dekonvolüsyon olarak adlandırılır).

class Convolution3D : 3D büklüm tabakası (ciltlerde örn mekansal büklüm).

class Convolution3DTranspose : Transpoze büklüm tabaka (zaman zaman Dekonvolüsyon olarak adlandırılır).

class Cropping1D : 1D girişi için Kırpma tabaka (örneğin zamansal sırası).

class Cropping2D : 2D girişi için Kırpma katman (örneğin resim).

class Cropping3D : 3D veri kırpma tabaka (örneğin, mekansal ya da uzay-zaman).

class Dense : Yalnızca düzenli yoğun bağlantılı NN katmanı.

class DenseFeatures : yoğun üreten bir tabaka Tensor verilen dayalı feature_columns .

class DepthwiseConv2D : Depthwise ayrılabilir 2D katlama.

class Dot : Katman iki Tensörlerle numuneler arasında bir nokta ürünü hesaplar.

class Dropout : girişine Eksikliği uygular.

class ELU : Üstel Doğrusal Birimi.

class Embedding : Sabit büyüklükte yoğun vektörlere pozitif tamsayılar (gösterge) açar.

class Flatten : giriş düzleştirir. Toplu boyutunu etkilemez.

class GRU : Geçitli Tekrarlayan Ünitesi - Cho ve ark. 2014.

class GRUCell : GRU tabaka için hücre sınıfı.

class GaussianDropout : çarpımsal 1 merkezli Gauss gürültüsünü uygulayın.

class GaussianNoise : katkı sıfır merkezli Gauss gürültüsünü uygulayın.

class GlobalAveragePooling1D : Temporal veriler için Küresel ortalama havuzlama işlemi.

class GlobalAveragePooling2D : uzamsal veriler için Küresel ortalama havuzlama işlemi.

class GlobalAveragePooling3D : 3D veriler için Küresel ortalama havuzlama işlemi.

class GlobalAvgPool1D : Temporal veriler için Küresel ortalama havuzlama işlemi.

class GlobalAvgPool2D : uzamsal veriler için Küresel ortalama havuzlama işlemi.

class GlobalAvgPool3D : 3D veriler için Küresel ortalama havuzlama işlemi.

class GlobalMaxPool1D : 1D zamansal veriler için Küresel maksimum havuzlama işlemi.

class GlobalMaxPool2D : uzamsal veriler için Küresel maksimum havuzlama işlemi.

class GlobalMaxPool3D : 3D veriler için Küresel Max havuzlama işlemi.

class GlobalMaxPooling1D : 1D zamansal veriler için Küresel maksimum havuzlama işlemi.

class GlobalMaxPooling2D : uzamsal veriler için Küresel maksimum havuzlama işlemi.

class GlobalMaxPooling3D : 3D veriler için Küresel Max havuzlama işlemi.

class InputLayer : Katman bir ağ (tabakalar bir grafiğidir) içine bir giriş noktası olarak kullanılır.

class InputSpec : belirtir bir katmana her girdinin sıralaması, d_type ve şekli.

class LSTM : Uzun Kısa Süreli Bellek katmanı - Hochreiter 1997.

class LSTMCell : LSTM tabakası için hücre sınıfı.

class Lambda : sarar bir şekilde ifadeleri keyfi Layer nesne.

class Layer : Bu, tüm katmanları devralan hangi sınıftır.

class LayerNormalization : (. Ba ve arkadaşları, 2016) Katman normalleştirme katmanı.

class LeakyReLU : Bir Rektifiye Lineer Birimi Sızdıran sürümü.

class LocallyConnected1D : 1D girişler için yerel olarak bağlı katmanı.

class LocallyConnected2D : 2D girişler için yerel olarak bağlı katmanı.

class Masking : dilimler atlamak için bir maske değeri kullanarak maskeler bir sekans.

class MaxPool1D : 1D zamansal veriler için Maks havuzlama işlemi.

class MaxPool2D : 2D mekansal veriler için Maks havuzlama işlemi.

class MaxPool3D : 3D veri Max havuzlama işlemi (mekansal ya da uzay-zamansal).

class MaxPooling1D<