Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.math.argmin

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Zwraca indeks o najmniejszej wartości całej osi tensora.

Zwraca najmniejszą indeksu w przypadku więzi.

input Tensor . Musi to być jeden z następujących typów: float32 , float64 , int32 , uint8 , int16 , int8 , complex64 , int64 , qint8 , quint8 , qint32 , bfloat16 , uint16 , complex128 , half , uint32 , uint64 .
axis Tensor . Musi to być jeden z następujących typów: int32 , int64 . Int32 lub Int64, musi być w zakresie -rank(input), rank(input)) . Opisuje, które osi tensora wejściowego w celu zmniejszenia średnicy. Wektory, oś = 0 użycia.
output_type Opcjonalny tf.DType od: tf.int32, tf.int64 . Domyślnie tf.int64 .
name Nazwę operacji (opcjonalnie).

Tensor typu output_type .

Stosowanie:

 import tensorflow as tf
a = [1, 10, 26.9, 2.8, 166.32, 62.3]
b = tf.math.argmin(input = a)
c = tf.keras.backend.eval(b)
# c = 0
# here a[0] = 1 which is the smallest element of a across axis 0