Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.math.atan

TensorFlow 1 wersja

Oblicza trignometric odwrotny tangens x element mądry.

W tf.math.atan powraca operacji odwrotności tf.math.tan tak, że jeżeli y = tf.math.tan(x) a następnie, x = tf.math.atan(y) .

Na przykład:

 # Note: [1.047, 0.785] ~= [(pi/3), (pi/4)]
x = tf.constant([1.047, 0.785])
y = tf.math.tan(x) # [1.731261, 0.99920404]

tf.math.atan(y) # [1.047, 0.785] = x
 

x Tensor . Musi to być jeden z następujących typów: bfloat16 , half , float32 , float64 , int8 , int16 , int32 , int64 , complex64 , complex128 .
name Nazwę operacji (opcjonalnie).

Tensor . Ma taki sam typ jak x .