Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.math.cumsum

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Oblicz sumę zbiorczej tensora x wzdłuż axis .

Domyślnie, op wykonuje cumSum włącznie, co oznacza, że ​​pierwszy element wejściowych jest identyczna z pierwszym elementem wyjścia: Na przykład:

# tf.cumsum([a, b, c])  # [a, a + b, a + b + c]
x = tf.constant([2, 4, 6, 8])
tf.cumsum(x)
<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=int32,
numpy=array([ 2, 6, 12, 20], dtype=int32)>
# using varying `axis` values
y = tf.constant([[2, 4, 6, 8], [1,3,5,7]])
tf.cumsum(y, axis=0)
<tf.Tensor: shape=(2, 4), dtype=int32, numpy=
array([[ 2, 4, 6, 8],
    [ 3, 7, 11, 15]], dtype=int32)>
tf.cumsum(y, axis=1)
<tf.Tensor: shape=(2, 4), dtype=int32, numpy=
array([[ 2, 6, 12, 20],
    [ 1, 4, 9, 16]], dtype=int32)>

Poprzez ustawienie exclusive kwarg do True , ekskluzywny cumSum jest wykonywana w zamian:

# tf.cumsum([a, b, c], exclusive=True) => [0, a, a + b]
x = tf.constant([2, 4, 6, 8])
tf.cumsum(x, exclusive=True)
<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=int32,
numpy=array([ 0, 2, 6, 12], dtype=int32)>

Poprzez ustawienie reverse kwarg do True The cumSum odbywa się w kierunku przeciwnym:

# tf.cumsum([a, b, c], reverse=True) # [a + b + c, b + c, c]
x = tf.constant([2, 4, 6, 8])
tf.cumsum(x, reverse=True)
<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=int32,
numpy=array([20, 18, 14, 8], dtype=int32)>

Jest to bardziej efektywne niż przy użyciu oddzielnych tf.reverse ops. W reverse i exclusive kwargs można również łączyć ze sobą:

# tf.cumsum([a, b, c], exclusive=True, reverse=True) # [b + c, c, 0]
x = tf.constant([2, 4, 6, 8])
tf.cumsum(x, exclusive=True, reverse=True)
<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=int32,
numpy=array([18, 14, 8, 0], dtype=int32)>

x Tensor . Musi to być jeden z następujących typów: float32 , float64 , int64 , int32 , uint8 , uint16 , int16 , int8 , complex64 , complex128 , qint8 , quint8 , qint32 , half .
axis Tensor typu int32 (domyślnie: 0). Musi znajdować się w przedziale [-rank(x), rank(x)) .
exclusive Jeśli True , wykonać wyłączne cumSum.
reverse bool (domyślnie: false).
name Nazwę operacji (opcjonalnie).

Tensor . Ma taki sam typ jak x .