Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.math.divide

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Podział styl Oblicza pythonową x przez y .

Na przykład:

x = tf.constant([16, 12, 11])
y = tf.constant([4, 6, 2])
tf.divide(x,y)
<tf.Tensor: shape=(3,), dtype=float64,
numpy=array([4. , 2. , 5.5])>

x Tensor
y Tensor
name Nazwę operacji (opcjonalnie).

Tensor o takim samym kształcie jak wejście