Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.math.multiply

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Zwraca element mądry x * y.

Stosowany w notebookach

Używany w przewodniku Używany w samouczków

Na przykład:

x = tf.constant(([1, 2, 3, 4]))
tf.math.multiply(x, x)
<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=..., numpy=array([ 1,  4,  9, 16], dtype=int32)>

Od tf.math.multiply przekształci swoje argumenty do Tensor s, można również przejść w nie- Tensor argumentów:

tf.math.multiply(7,6)
<tf.Tensor: shape=(), dtype=int32, numpy=42>

Jeśli x.shape nie jest Tes same jak y.shape , będą nadawane z kompatybilnym kształcie. (Więcej na temat nadawania tutaj ).

Na przykład:

x = tf.ones([1, 2]);
y = tf.ones([2, 1]);
x * y  # Taking advantage of operator overriding
<tf.Tensor: shape=(2, 2), dtype=float32, numpy=
array([[1., 1.],
     [1., 1.]], dtype=float32)>

x Tensora. Musi to być jeden z następujących typów: bfloat16 , half , float32 , float64 , uint8 , int8 , uint16 , int16 , int32 , int64 , complex64 , complex128 .
y Tensor . Muszą mieć ten sam typ jak x .
name Nazwę operacji (opcjonalnie).

Tensor . Ma taki sam typ jak x .

  • InvalidArgumentError Kiedy x i y mają incomptatible kształty i typy.