Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.math.negative

TensorFlow 1 wersja

Oblicza wartość liczbową negatywnym elementem mądry.

Tj \ (y = -x \).

x Tensor . Musi to być jeden z następujących typów: bfloat16 , half , float32 , float64 , int8 , int16 , int32 , int64 , complex64 , complex128 .
name Nazwę operacji (opcjonalnie).

Tensor . Ma taki sam typ jak x .

Jeśli x jest SparseTensor powraca SparseTensor(x.indices, tf.math.negative(x.values, ...), x.dense_shape)