Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.math.pow

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Oblicza moc jednej wartości do drugiej.

Biorąc tensora x i tensora y , operacja Oblicza \ (X ^ y \) dla odpowiednich elementów x i y . Na przykład:

 x = tf.constant([[2, 2], [3, 3]])
y = tf.constant([[8, 16], [2, 3]])
tf.pow(x, y)  # [[256, 65536], [9, 27]]
 

x Tensor typu float16 , float32 , float64 , int32 , int64 , complex64 lub complex128 .
y Tensor typu float16 , float32 , float64 , int32 , int64 , complex64 lub complex128 .
name Nazwę operacji (opcjonalnie).

Tensor .