หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tf.math.scalar_mul

TensorFlow 1 รุ่น ดูโค้ดบน GitHub

คูณครั้งเกลา Tensor หรือ IndexedSlices วัตถุ

ไว้สำหรับใช้ในการไล่ระดับสีรหัสซึ่งอาจจัดการกับ IndexedSlices วัตถุซึ่งง่ายต่อการคูณด้วยสเกลา แต่มีราคาแพงมากขึ้นในการคูณกับเทนเซอร์โดยพลการ

scalar 0-D เกลา Tensor จะต้องมีรูปร่างที่รู้จักกัน
x Tensor หรือ IndexedSlices จะได้รับการปรับขนาด
name ชื่อสำหรับการดำเนินงาน (ถ้ามี)

scalar * x ประเภทเดียวกัน ( Tensor หรือ IndexedSlices ) เป็น x

ValueError ถ้าเกลาไม่ได้เป็น 0-D scalar