Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.math.subtract

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Zwraca x - y elementem mądry.

x Tensor . Musi to być jeden z następujących typów: bfloat16 , half , float32 , float64 , uint8 , int8 , uint16 , int16 , int32 , int64 , complex64 , complex128 , uint32 .
y Tensor . Muszą mieć ten sam typ jak x .
name Nazwę operacji (opcjonalnie).

Tensor . Ma taki sam typ jak x .