Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.name_scope

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Menedżer kontekst wykorzystania podczas definiowania op Pythona.

Menadżer kontekst popycha zakres nazwy, które uczynią nazwy wszystkich operacji dodanych w nim mają prefiks.

Na przykład, aby zdefiniować nowy Python op o nazwie my_op :

 def my_op(a, b, c, name=None):
 with tf.name_scope("MyOp") as scope:
  a = tf.convert_to_tensor(a, name="a")
  b = tf.convert_to_tensor(b, name="b")
  c = tf.convert_to_tensor(c, name="c")
  # Define some computation that uses `a`, `b`, and `c`.
  return foo_op(..., name=scope)
 

Kiedy wykonane, Tensory , a b , c , będą miały nazwy MyOp/a , MyOp/b , a MyOp/c .

Wewnątrz tf.function , jeśli nazwa zakres już istnieje, nazwa będzie wyjątkowy przez dołączenie _n . Na przykład, nazywając my_op po raz drugi będzie generować MyOp_1/a , etc.

name Przedrostek używać na wszystkich nazw utworzonych w zakresie nazw.

ValueError Jeśli nazwa nie jest ciągiem.

name

metody

__enter__

Pokaż źródło

Zacznij blok zakres.

Zwroty
Nazwa zakres.

__exit__

Pokaż źródło