Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.nn.ctc_greedy_decoder

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Wykonuje dekodowanie chciwy na logits podanych w wejściowym (najlepszej ścieżki).

Jeśli merge_repeated jest True , scalanie powtarzane zajęcia na wyjściu. Oznacza to, że maksymalne wskaźniki z rzędu logits' są takie same, tylko pierwsza z nich jest emitowany. Sekwencja ABB * B * B (gdzie „*” jest etykietą puste) staje

  • ABBB jeśli merge_repeated=True .
  • ABBBB jeśli merge_repeated=False .

inputs 3-D float Tensor wymiarach [max_time, batch_size, num_classes] . W logits.
sequence_length 1-D int32 wektor zawierający długości sekwencji, o wielkości [batch_size] .
merge_repeated Boolean. Domyślnie: True.

Krotka (decoded, neg_sum_logits) gdzie
decoded Lista pojedynczym elementem. decoded[0] jest SparseTensor zawierający zdekodowany wyjścia St:

decoded.indices : Wskaźniki matrycy (total_decoded_outputs, 2) . Rzędy przechowywania: [batch, time] .

decoded.values : Wartości wektor, wielkość (total_decoded_outputs) . Wektor przechowuje zdekodowane klas.

decoded.dense_shape : Kształt wektor, powierzchnia (2) . Wartości kształt są: [batch_size, max_decoded_length]

neg_sum_logits float matrycy (batch_size x 1) zawierający, w kolejności stwierdzono, ujemny sumy największego logit w każdym przedziale czasowym.