Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.nn.log_softmax

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Oblicza się zalogować Softmax aktywacje.

Dla każdej serii i i klasy j mamy

 logsoftmax = logits - log(reduce_sum(exp(logits), axis))
 

logits Niepusty Tensor . Musi to być jeden z następujących typów: half , float32 , float64 .
axis SoftMax wymiar byłyby wykonywane na. Domyślną wartością jest -1, co wskazuje ostatni wymiar.
name Nazwę operacji (opcjonalnie).

Tensor . Ma taki sam typ jak logits . Sam kształt jak logits .

InvalidArgumentError jeśli logits jest pusta lub axis jest poza ostatni wymiar logits .