Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.nn.weighted_moments

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Zwraca częstotliwość ważonej średniej i wariancji x .

x Tensora.
axes 1-D tensor Int32 wartości; są to osie, wzdłuż których w celu obliczenia średniej i wariancji.
frequency_weights Tensora pozytywnych ciężarkami, które mogą być nadawane z x.
keepdims Produkować momenty z tej samej wymiarowości jako wejścia.
name Nazwa używana do zakresu operacji.

Dwa tensory: weighted_mean i weighted_variance .