Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Moduł: tf.random

TensorFlow 1 wersja

Publiczne API dla przestrzeni nazw tf.random.

moduły

experimental moduł: Publiczne API dla przestrzeni nazw tf.random.experimental.

klasy

class Algorithm : Wyliczenie.

class Generator : generator liczb losowych.

Funkcje

all_candidate_sampler(...) : Generowanie zbiór wszystkich klas.

categorical(...) : Rysuje próbek z rozkładem kategorycznego.

create_rng_state(...) : Tworzy stan RNG z liczby całkowitej lub wektorem.

fixed_unigram_candidate_sampler(...) : Próbki zestaw klas z wykorzystaniem dostarczonego dystrybucji (stałe) bazowy.

gamma(...) : przypomina shape próbki z każdego danego rozkładu gamma (y).

get_global_generator(...) : Pobiera generator globalnej.

learned_unigram_candidate_sampler(...) : Próbki zestaw klas z rozkładu wyciągnięte podczas treningu.

log_uniform_candidate_sampler(...) : Próbki zestaw klas z wykorzystaniem log-uniform (Zipfian) dystrybucję bazową.

normal(...) : Wyjścia losowe wartości z rozkładu normalnego.

poisson(...) : Rysuje shape próbki z każdego z danego rozkładu Poissona (S).

set_global_generator(...) : Zastępuje globalnego generator z innym Generator obiektu.

set_seed(...) : ustawia globalny losowych.

shuffle(...) : Losowo tasuje tensora wzdłuż jego pierwszym wymiarze.

stateless_binomial(...) : Wyjścia deterministyczne wartości pseudolosowych z rozkładu dwumianowego.

stateless_categorical(...) : Rysuje deterministyczne próbek pseudolosowych z rozkładu kategorycznego.

stateless_gamma(...) : Wyjścia deterministyczne wartości pseudolosowych z rozkładu gamma.

stateless_normal(...) : Wyjścia deterministyczne wartości pseudolosowych z rozkładu normalnego.

stateless_parameterized_truncated_normal(...) : Wyjścia losowe wartości z obciętego rozkładu normalnego.

stateless_poisson(...) : Wyjścia deterministyczne wartości pseudolosowych z rozkładu Poissona.

stateless_truncated_normal(...) : Wyjścia deterministyczne wartości pseudolosowych, obcięty rozkład normalny.

stateless_uniform(...) : Wyjścia deterministyczne wartości pseudolosowych z jednolitej dystrybucji.

truncated_normal(...) : Wyjścia losowe wartości z obciętego rozkładu normalnego.

uniform(...) : Wyjścia losowe wartości z równomiernego rozkładu.

uniform_candidate_sampler(...) : Próbki zestaw klas, stosując jednolitą dystrybucję bazową.