יש שאלה? התחבר לקהילה בפורום הביקור של TensorFlow

tf.raw_ops.BatchFFT2D

input A Tensor of type complex64.
name A name for the operation (optional).

A Tensor of type complex64.