יש שאלה? התחבר לקהילה בפורום הביקור של TensorFlow

tf.raw_ops.BatchMatrixBandPart

input A Tensor.
num_lower A Tensor of type int64.
num_upper A Tensor of type int64.
name A name for the operation (optional).

A Tensor. Has the same type as input.