Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Moduł: tf.raw_ops

TensorFlow 1 wersja

Publiczne API dla przestrzeni nazw tf.raw_ops.

Nazwa op ma gradient
Anulować
abs ✔️
AccumulateNV2 ✔️
AccumulatorApplyGradient
AccumulatorNumAccumulated
AccumulatorSetGlobalStep
AccumulatorTakeGradient
acos ✔️
acosh ✔️
Dodaj ✔️
AddManySparseToTensorsMap
ADDN ✔️
AddSparseToTensorsMap
AddV2 ✔️
AdjustContrast
AdjustContrastv2
AdjustHue
AdjustSaturation
Wszystko
AllCandidateSampler
AllToAll ✔️
Kąt ✔️
AnonymousIterator
AnonymousIteratorV2
AnonymousMemoryCache
AnonymousMultiDeviceIterator
AnonymousRandomSeedGenerator
AnonymousSeedGenerator
Każdy
ApplyAdaMax
ApplyAdadelta
ApplyAdagrad
ApplyAdagradDA
ApplyAdagradV2
ApplyAdam
ApplyAddSign
ApplyCenteredRMSProp
ApplyFtrl
ApplyFtrlV2
ApplyGradientDescent
ApplyMomentum
ApplyPowerSign
ApplyProximalAdagrad
ApplyProximalGradientDescent
ApplyRMSProp
ApproximateEqual ✔️
ArgMax ✔️
ArgMin ✔️
AsString ✔️
Jak w ✔️
asinh ✔️
Zapewniać ✔️
AssertCardinalityDataset
AssertNextDataset
Przydzielać ✔️
AssignAdd ✔️
AssignAddVariableOp
AssignSub ✔️
AssignSubVariableOp
AssignVariableOp
Atan ✔️
aTAN2 ✔️
atanh ✔️
AudioSpectrogram
AudioSummary ✔️
AudioSummaryV2 ✔️
AutoShardDataset
AvgPool ✔️
AvgPool3D ✔️
AvgPool3DGrad ✔️
AvgPoolGrad ✔️
BandedTriangularSolve ✔️
Bariera
BarrierClose
BarrierIncompleteSize
BarrierInsertMany
BarrierReadySize
BarrierTakeMany
Partia
BatchCholesky
BatchCholeskyGrad
BatchDataset
BatchDatasetV2
BatchFFT
BatchFFT2D
BatchFFT3D
BatchFunction
BatchIFFT
BatchIFFT2D
BatchIFFT3D
BatchMatMul ✔️
BatchMatMulV2 ✔️
BatchMatrixBandPart
BatchMatrixDeterminant
BatchMatrixDiag
BatchMatrixDiagPart
BatchMatrixInverse
BatchMatrixSetDiag
BatchMatrixSolve
BatchMatrixSolveLs
BatchMatrixTriangularSolve
BatchNormWithGlobalNormalization ✔️
BatchNormWithGlobalNormalizationGrad
BatchSelfAdjointEig
BatchSelfAdjointEigV2
BatchSvd
BatchToSpace ✔️
BatchToSpaceND ✔️
BesselI0 ✔️
BesselI0e ✔️
BesselI1 ✔️