Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.roll

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Rolki elementy tensora wzdłuż osi.

Stosowany w notebookach

Używany w samouczków

Elementy są korzystnie przesunięte (w kierunku większych wskaźnikach) poprzez przesunięcie shift wzdłuż wymiaru axis . Ujemne shift wartości spowoduje przesunięcie elementów w kierunku przeciwnym. Elementy rolki przekazywane ostatnia pozycja zostanie owinięte wokół pierwszego i odwrotnie. Wiele przesunięcia wzdłuż wielu osi może zostać określona.

Na przykład:

 # 't' is [0, 1, 2, 3, 4]
roll(t, shift=2, axis=0) ==> [3, 4, 0, 1, 2]

# shifting along multiple dimensions
# 't' is [[0, 1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8, 9]]
roll(t, shift=[1, -2], axis=[0, 1]) ==> [[7, 8, 9, 5, 6], [2, 3, 4, 0, 1]]

# shifting along the same axis multiple times
# 't' is [[0, 1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8, 9]]
roll(t, shift=[2, -3], axis=[1, 1]) ==> [[1, 2, 3, 4, 0], [6, 7, 8, 9, 5]]
 

input Tensor .
shift Tensor . Musi to być jeden z następujących typów: int32 , int64 . Wymiar musi mieć wartość 0 lub 1-D-D. shift[i] określa liczbę miejsc, w którym elementy są korzystnie przesunięte (w kierunku większych wskaźnikach) wzdłuż wymiaru określonego przez axis[i] . Negatywne zmiany będą toczyć elementy w kierunku przeciwnym.
axis Tensor . Musi to być jeden z następujących typów: int32 , int64 . Wymiar musi mieć wartość 0 lub 1-D-D. axis[i] określa wymiar, że przesunięcie shift[i] powinno występować. Jeśli ta sama oś odwołuje się więcej niż jeden raz, całkowita zmiana na tej osi będzie sumą wszystkich przesunięć, które należą do tej osi.
name Nazwę operacji (opcjonalnie).

Tensor . Ten sam typ jako input .