Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.searchsorted

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Wyszukiwania tensor wejście dla wartości na najgłębszym wymiarze.

A Przykład 2-D:

  sorted_sequence = [[0, 3, 9, 9, 10],
           [1, 2, 3, 4, 5]]
 values = [[2, 4, 9],
      [0, 2, 6]]

 result = searchsorted(sorted_sequence, values, side="left")

 result == [[1, 2, 2],
       [0, 1, 5]]

 result = searchsorted(sorted_sequence, values, side="right")

 result == [[1, 2, 4],
       [0, 2, 5]]
 

sorted_sequence ND Tensor zawierający posortowaną sekwencji.
values ND Tensor zawierające wartości wyszukiwania.
side 'lewo czy prawo'; odpowiada „left” do LOWER_BOUND i „prawo” do UPPER_BOUND.
out_type Typ wyjścia ( int32 lub int64 ). Domyślnym jest tf.int32 .
name Opcjonalna nazwa operacji.

ND Tensor wielkość wartości zawierających wyniku stosowania albo LOWER_BOUND lub UPPER_BOUND (w zależności od strony) do każdej z nich. Wynik nie jest globalny wskaźnik dla całego Tensor , ale indeks w ostatnim wymiarze.

ValueError Jeśli ostatni wymiar sorted_sequence >= 2^31-1 elementów. Jeśli rozmiar przekracza wartości 2^31 - 1 elementy. Jeżeli pierwsze N-1 Wymiary obu tensorów nie pasują do siebie.