קלט / פלט של גוגל חוזר 18-20 במאי! שמור מקום ובנה את לוח הזמנים שלך הירשם עכשיו

Module: tf.sets

Tensorflow set operations.

Functions

difference(...): Compute set difference of elements in last dimension of a and b.

intersection(...): Compute set intersection of elements in last dimension of a and b.

size(...): Compute number of unique elements along last dimension of a.

union(...): Compute set union of elements in last dimension of a and b.