Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tf.sort

TensorFlow 1 wersja Zobacz źródło na GitHub

Sortuje tensora.

Stosowany w notebookach

Używany w samouczków

Stosowanie:

 import tensorflow as tf
a = [1, 10, 26.9, 2.8, 166.32, 62.3]
b = tf.sort(a,axis=-1,direction='ASCENDING',name=None)
c = tf.keras.backend.eval(b)
# Here, c = [  1.     2.8   10.    26.9   62.3  166.32]
 

values 1-D lub większa numeryczny Tensor .
axis Oś, wzdłuż której posortować. Domyślną wartością jest -1, który sortuje ostatnią oś.
direction Kierunek, w którym sortowanie wartości ( 'ASCENDING' lub 'DESCENDING' ).
name Opcjonalna nazwa operacji.

Tensor z tego samego dtype i kształt jak values , przy czym elementy sortowane wzdłuż danej axis .

ValueError Jeżeli oś nie jest stała skalar lub kierunek jest nieprawidłowy.