หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tf.test.TestCase

TensorFlow 1 รุ่น ดูโค้ดบน GitHub

ชั้นฐานสำหรับการทดสอบที่จะต้องมีการทดสอบ TensorFlow

เด็กเรียน

class failureException

วิธีการ

addCleanup

เพิ่มฟังก์ชั่นที่มีข้อโต้แย้งที่จะเรียกว่าเมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ ฟังก์ชั่นที่เพิ่มขึ้นจะเรียกว่าบนพื้นฐาน LIFO และมีการเรียกว่าหลังจาก tearDown ในความล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จในการทดสอบ

รายการ Cleanup จะเรียกว่าแม้ว่าการติดตั้งล้มเหลว (เหมือน tearDown)

addTypeEqualityFunc

เพิ่มฟังก์ชั่นประเภทเฉพาะสไตล์ assertEqual เพื่อเปรียบเทียบประเภท

วิธีนี้เหมาะสำหรับการใช้งานโดย subclasses TestCase ที่จำเป็นต้องลงทะเบียนฟังก์ชั่นชนิดความเท่าเทียมกันของตัวเองเพื่อให้ข้อความผิดพลาดที่ดีกว่า

args
typeobj ชนิดข้อมูลที่จะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อทั้งสองค่าเป็นประเภทเดียวกันใน assertEqual ()
function The Tak