יש שאלה? התחבר לקהילה בפורום הביקור של TensorFlow

tf.test.benchmark_config

Returns a tf.compat.v1.ConfigProto for disabling the dependency optimizer.

A TensorFlow ConfigProto object.